©

Pravna pouka

Marketing Srbija ("MS") čini dostupnima informacije o firmama i proizvodima, a isti potpadaju pod opšte uslove korišćenja ovog portala. Pristupanjem sajtu i pregledanjem njegovog sadržaja, Vi pristajete na uslove korišćenja i sa njima se slažete. MS zadržava pravo promene uslova korišćenja, kao i informacija o firmama, proizvodima, cenama i sl., na sopstvenu odluku i bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Korisnici su dužni da se blagovremeno informišu o svim promenama putem uslova korišćenja i ostalih relevantnih e-dokumenata. MS zadržava pravo da traži naknadu, odnosno da pravno goni svakoga ko prekrši uslove korišćenja. Sva prava koja nisu eksplicitno dodeljena korisnicima su zadržana.

Rezervisana prava

Informacije dostupne na ovom veb sajtu su zaštićene i prava na njih su zadržana. Izuzev u slučaju eksplicitno dodeljenih prava, nijedan deo ovog portala ne sme biti redistribuiran ili umnožavan, niti korišćen na bilo koji način bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika portala.
 
Uslovi korišćenja | Pravna pouka | Kontaktirajte nas
© 2007 - 2012 marketingsrbija.com