Uslovi korišćenja

Tekst koji sledi predstavlja ugovor između Vas i portala Marketing Srbija ("MS"). Pristupanjem, "surfovanjem" i korišćenjem ovog poortala Vi potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili sve uslove korišćenja kao i propise i zakone u vezi sa njima. Ukoliko se sa uslovima korišćenja ne slažete, molimo Vas da ne koristite ovaj veb sajt. MS može, bez da Vas prethodno obavesti, bilo kada odraditi reviziju ovih uslova i svih drugih informacija sadržanih na portalu. MS takođe može vršiti ispravke, unapređenje i izmenu infrastrukture samog portala bez prethodnog upozorenja.

Opšti uslovi

Ovaj veb sajt sadrži informacije i materijal koji je zaštićen i na koji su sva prava zadržana. Molimo Vas da s tim u vezi pročitate Pravnu pouku.

Ovaj sajt i svi njegovi delovi su vlasništvo kompanije MNG Biro, te stoga ne mogu biti reprodukovani, objavljivani, distribuirani niti korišćeni u bilo kom smislu bez prethodnog pismenog odobrenja MS-a. Ovo se ne odnosi isključivo na materijal i informacije koje sadrže eksplicitno odobrenje za ograničeno korišćenje od strane korisnika.

Nepoštovanje ovih uslova može rezultovati trenutnim ukidanjem svih Vaših prava i dozvola, a sav materijal koji ste prisvojili mora biti uništen.


Odbacivanje odgovornosti

Informacije na ovom veb sajtu ne moraju biti potpuno tačne i mogu sadržati slovne greške. MS ne može snositi odgovornost za neistinite informacije postavljene na portal od strane korisnika, niti za "loše linkove" nastale greškama treće strane.

MS ne garantuje da će svi prijavljeni problemi biiti i rešeni, iako ohrabruje svoje korisnike da prijavljuju probleme i greške u cilju unapređenja usluga ovog portala.


Prevod na strane jezike

Određeni tekstovi na portalu se mogu naći na više stranih jezika. Oni mogu biti prevedeni od strane neke osobe ili kompjuterskog softvera bez ljudskog nadzora, stoga mogu sadržati greške. Ovi prevodi su kreirani kao vid usluge Vama, ali vam preporučujemo da se oslanjate isključivo na informacije na srpskom jeziku.

Uslovi korišćenja | Pravna pouka | Kontaktirajte nas
© 2007 - 2012 marketingsrbija.com